Ruilen of retourneren

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de producten te retourneren en de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Je bestelling retourneren
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail: shop@thuisop10.nl) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Stuur ons een e-mail naar shop@thuisop10.nl om je retour aan te melden. Wij zullen je daarna voorzien van de juiste retoursinstructies per e-mail.

Terugbetalingstermijn
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Retouradres
Stuur ons eerst een e-mail naar shop@thuisop10.nl om je retour aan te melden. Wij zullen je daarna voorzien van de juiste retoursinstructies per e-mail. Ons retouradres is:

Thuisop10
T.a.v. Retour [UW ORDERNUMMER]
Keizersplein 10

5175SL Loon op Zand

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.


Waardevermindering bij beschadiging

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Je producten ruilen
Je kan er ook voor kiezen om je product te ruilen. Je kan ons dan een e-mail sturen naar shop@thuisop10.nl en aangeven welke producten je graag in de plaatst wilt ontvangen. Wij zullen deze producten dan naar je opsturen en een eventueel openstaand bedrag verder verrekenen. Logischerwijs geldt dit niet wanneer je hebt gekozen voor een maatwerk product. Dit product kunt u helaas niet retourneren of ruilen.